Acc Accountant - ը ստեղծվել է մատուցելու որակյալ ծառայություններ, որպեսզի ձեր բիզնեսը կրկնակի խնայի՝ ժամանակ, ֆինանսներ, աշխատուժ, տեխնիկական միջոցներ,որոնք կարող են ուղղվել բիզնեսի իրական պոտենցիալ զարգացմանը։ Ձեր հուսալի գործընկերը հարկային դաշտում և բիզնեսում։ Հիմնադրման օրվանից իր ճկուն և արդյունավետ գործունեության շնորհիվ ընկերությունը ձեռք է բերել բազմաթիվ գործընկերներ՝ բավարարելով նրանց կարիքները և վաստակելով նրանց վստահությունը։

Դարձի՛ր գործընկեր

ACC Accountant առաջարկում է հետևյալ ծառայությունները` • Ընկերությունների գրանցում • Թղթաբանություն • Հաշվապահություն • Հարկերի պլանավորում և հաշվարկ • Հաշվապահական հաշվառման համակարգի ներդրում • Հաշվետվության կազմում • • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում և ներկայացում • Հարկային և հաշվապահական խորհրդատվություն • Կադրերի հաշվառում • Հաշվապահական դասընթացների երեք տեսակ՝ Խմբային Անհատական Գործող հաշվապահների որակավորում Ինչո՞ւ հենց մենք։ • Ամբողջական հաշվապահական աջակցություն: Դուք խնայում եք ժամանակ: • Օպտիմալ գնագոյացման համակարգ: Դուք խնայում եք գումար: • Որակավորված մասնագետներ: Դուք խնայում եք ձեր նյարդերը: Ձեր վստահելի գործընկերը հարկային ոլորտում և բիզնեսում։

Ծառայություններ

Հարկային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում • Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության պահանջներին համապատասխան գործարար բանակցությունների համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում • Կազմակերպությունում գործարքների հաշվառման ընտրություն` ՖՀՄՍ ստանդարտներին համապատասխան • Կազմակերպության գործունեության վերլուծություն, հարկման ընտրություն • Գործառնությունների ավտոմատացում հաշվապահական ծրագրերի օգնությամբ

Հաշվապահական հաշվառման վարում

ՀՀ հարկային օրենսգրքին համապատասխան հարկային հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում • Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում ՖՀՄՍ-ին համապատասխան • Ֆինանսական հաշվետվությունները կարող են ներկայացվել ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով

Հաշվետվությունների կազմում

հարկային վճարումների օպտիմալացում • որոշակի հարկի կամ հարկերի խմբի համար հարկային կորուստների նվազեցում 

Հարկերի պլանավորում, հարկային բեռի օպտիմալացում

հաշվապահական հաշվառման նոր և լիարժեք կառուցվածքի վերականգնում կամ ստեղծում՝ հետագա ժամանակաշրջաններում դրա օգտագործման հնարավորությամբ

Հաշվապահական բազաների վերականգնում

Մարդկային աշխատանքը մեքենայի վերածելու, առօրյա, բայց անհրաժեշտ խնդիրների լուծումը պարզեցնելու և արագացնելու հիանալի միջոց է։ • Ընդհանուր տվյալների ավտոմատացում հաշվապահական և առևտրային ծրագրերի համակարգում

Բիզնեսի ավտոմատացում

Աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների և պայմանագրերի կազմում • Ներքին կանոնակարգի մշակում • Վճարային տեղեկագրի կազմում • Արձակուրդի, վերջնահաշվարկի և նպաստի հաշվարկի ներկայացում • Փաստաթղթավորման վարում համաձայն աշխատանքային օրենսգրքի պահանջներին

Կադրային գործավարություն

Մենք առաջարկում ենք բիզնես-ավտոմատիզացիայի լուծումներ, որոնց միջոցով կարող եք պարզել և բարելավել ձեր բիզնեսի աշխատանքը: Մեր մասնագետների թիմը կպատմի հատուկ ավտոմատիզացիայի ստրատեգիաներ, որոնց միջոցով կկարողանաք դարձնել շատանի աշխատանքները մեքենական աշխատուժում և կատարել ավելի կարևոր

Սկսնակ բիզնեսի խորհրդատվություն

Գործընկերներ

img
img
img
img

Դասընթացներ

Հաշվապահական հաշվառում 0-ից
Microsoft Excel

Խմբակային

Անհատական

Մենք առաջարկում ենք ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ մեթոդիկայով հաշվապահության դասընթացներ, որոնք Ձեզ հնարավորություն կտան կարճ ժամանակում ձեռք բերել պրակտիկ գիտելիքներ և դասընթացն ավարտելուց հետո աշխատել ոլորտում:Մեր դասընթացների հիմքում ընկած են պրակտիկ և տեսական գիտելիքների համադրումը, որի շնորհիվ դասընթացի ավարտին կունենաք ոչ միայն տեսական գիտելիքներ, այլ հստակ կկարողանաք վարել կազմակերպության հաշվապահական հաշվառում

Հաշվապահական հաշվառման դասընթացը ձեզ համար է , եթե՝

1.Դուք հետաքրքրված եք ֆինանսներով և ցանկանում եք ավելի խորը պատկերացում կազմել ֆինանսական կառավարման, հաշվապահական հաշվառման սկզբունքների և ֆինանսական հաշվետվությունների մասին:

2.Դուք փոքր բիզնեսի սեփականատեր կամ ձեռնարկատեր եք, ով ցանկանում է բարելավել իր ֆինանսական գրագիտությունը և ավելի արդյունավետ կառավարել իր ֆինանսները:

3.Դուք ցանկանում եք բարելավել ձեր կարիերայի հեռանկարները, ավելացնելով ձեր ռեզյումեում հաշվապահական հմտություններ:

Ընդհանուր առմամբ, հաշվապահական դասընթացը կարող է ձեզ տրամադրել գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են բիզնեսի և ֆինանսների ոլորտում կարիերայի լայն շրջանակում հաջողակ լինելու համար, ինչպես նաև կարող է օգնել ձեզ ավելի լավ ֆինանսական որոշումներ կայացնել ձեր անձնական կյանքում:

Դասընթացներն իրենց մեջ ներառում են՝

1.Ընդհանուր հաշվապահության մասին տեղեկություն,

2.Հարկային և աշխատանքային օրենսգրքերի ուսումնասիրություն,

3.ՀԾ հաշվապահ ծրագրի ուսուցում

4.E-invoicing Էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթերի դուրսգրման ծրագրի ուսուցում

5.Taxservice․am Հաշվետվությունների հանձնման համակարգի ուսուցում

Դասընթացի տևողությունը 5 ամիս, շաբաթական 4,5 ժամ (2օր)։

Ներառված է 2 փորձնական դաս:

Դասընթացն ավարտած ուսանողները կստանան՝

1.Մեկ տարի պրակտիկ խորհրդատվություն

2.պրակտիկայի հնարավորություն մեր գրասենյակում:

Դասընթացի ավարտին տրվում է վկայական։

Դասընթացին գրանցվելու համար խնդրում ենք լրացնել ստորև

3,5-4 ամիս
Ամսեկան 9 դաս / 2 ժամ
80 000 դր․

Դարձի՛ր հաշվապահ

Acc Accountant - ը ստեղծվել է մատուցելու որակյալ ծառայություններ, որպեսզի ձեր բիզնեսը կրկնակի խնայի՝ ժամանակ, ֆինանսներ, աշխատուժ, տեխնիկական միջոցներ,որոնք կարող են ուղղվել բիզնեսի իրական պոտենցիալ զարգացմանը։ Ձեր հուսալի գործընկերը հարկային դաշտում և բիզնեսում։ Հիմնադրման օրվանից իր ճկուն և արդյունավետ գործունեության շնորհիվ ընկերությունը ձեռք է բերել բազմաթիվ գործընկերներ՝ բավարարելով նրանց կարիքները և վաստակելով նրանց վստահությունը։

Նորություններ

imgՇտապեք գրանցվել հաշվապահական հաշվառում 0-ից դասընթացին

Դասընթացներն իրենց մեջ ներառում են՝

🔹️ընդհանուր հաշվապահության մասին տեղեկություն

🔹️հարկային և աշխատանքային օրենսգրքերի ուսումնասիրում,

🔹️ՀԾ հաշվապահ և ՀԾ առևտուր/ըստ անհրաժեշտության/ ծրագրերի ուսուցում:

Դասընթացն անցկացվում է խմբակային՝ խմբում 6-8 ուսանող։

Դասընթացի տևողությունը 5 ամիս, շաբաթական 4,5 ժամ (2օր)։

Ներառված է 2 փորձնական դաս:

Դասընթացն ավարտած ուսանողները կստանան

🔹️մեկ տարի պրակտիկ խորհրդատվություն

🔹️պրակտիկայի հնարավորություն մեր գրասենյակում

Դասընթացի ավարտին տրվում է վկայական

imgՇտապեք գրանցվել հաշվապահական հաշվառում

Դասընթացներն իրենց մեջ ներառում են՝

🔹️մասին տեղեկություն

🔹️հարկային և աշխատանքային օրենսգրքերի ուսումնասիրում,

🔹️ՀԾ հաշվապահ և ՀԾ առևտուր/ըստ անհրաժեշտության/ ծրագրերի ուսուցում:

6-8 ուսանող։

Դասընթացի տևողությունը 5 ամիս, շաբաթական 2 օր։ Դասերն անցկացվում են երեկոյան ժամերին։

📍Առաջին 6 դասերն անցկացվում են անվճար։

Դասընթացն ավարտած ուսանողները կստանան

🔹️մեկ տարի պրակտիկ

🔹️պրակտիկայի հնարավորություն մեր գրասենյակում

Դասընթացի ավարտին տրվում է վկայական

Թափուր աշխատատեղեր

Հաշվետար

1.6-12 ամսվա աշխատանային փորձ

2.ՀԾ հաշվապահ 7 ՝ հաշվապահական և պահեստի բլոկ և E-invoicing ծրագրի գերազանց իմացություն

3.Microsoft Excel բազային գիտելիքներ

4.Աշխատակիցների աշխատանքի ընդունում, ազատում, փաստաթղթերի կազմում

5.Թիմում աշխատելու և սովորելու մեծ ցանկություն

Հաշվապահ

1.1-3 տարվա աշխատանքային փորձ

2.ՀԾ Հաշվապահ, ՀԾ առևտուր, E-Invoicing ծրագրերի գերազանց իմացություն

3.Աշխատանքային և հարկային օրենսգրքին տիրապետում

4.Ինքնարժեքի հարշվարկ, ԵՏՄ հաշվետվությունների հանձնում

5.Microsoft Excel-ի գերազանց տիրապետում

6.Թիմում աշխատելու և մասնագիտական աճ գրանցելու ձգտում

Գլխավոր հաշվապահ

1.3+ տարվա աշխատանքային փորձ

2.ՀԾ հաշվապահ և առևտուր ծրագրերի գերազանց տիրապետում

3.Հարկային և աշխատանքային օրենսրքերի գերազանց տիրապետում

4.Թիմ կառավարելու փորձ

5.Փորձ հաճախորդների հետ շփման գործում

6.Անալիտիկ մտածելակերպ

Հաշվ․ դասընթացավար

1.Դասավանդելու փորձ

2.Հարկային և աշխատանքային օրենսգրքերի գերազանց տիրապետում

3.Отличное знание торговой программы AS Accountant

Կապ մեզ հետ

Անուն Ազգանուն*

Հեռախոսահամար*

Էլ. փոստ*

Ի՞նչ է Ձեզ հետաքրքրում*